Raport o firmie z Chin

Jak sprawdzić wiarygodność firmy z Chin? To pytanie pada wiele razy z biurach polskich firm. Odpowiedzią na tą potrzebę jest oferta raportów o chińskich firmach. Raporty przygotowujemy w terminie krótszym niż dwa dni robocze.

Podstawowy
449 pln netto
Podstawowy
539 pln netto
Podstawowy
599 pln netto

Potwierdzenie oficjalnej nazwy, adresu i formy prawnej firmy

Dane prawnego reprezentanta

Dane kontaktowe (nr telefonu, adres siedziby, email)

Storny www zarejestrowane w Chinach na badaną firmę wraz z numerami licencji ICP (max. 10 stron)

Przedmiot działalności wpisany do rejestru przedsiębiorców

Rok założenia firmy

Kapitał zakładowy, struktura udziałów, dane wspólników

Powiązania kapitałowe z innymi podmiotami

Numer firmy w rejestrze przedsiębiorców i numer podatkowy

Informacja czy firma posiada licencję na import / ekport

Informacja o zaleganiu ze sprawozdaniami finansowymi

Negatywne wpisy o firmie w systemie granicznym – informacja

Informacja czy firma jest wpisana do rejestru firm nierzetelnych

Spory prawne związane z badaną firmą – informacja

Gratis – konsultacje online dot. biznesu z Chinami (30 minut; ważne do 14 dni od dnia sporządzenia raportu)