Biznes w Chinach

Jeśli planujesz rozwinąć swój biznes w Chinach, możesz mieć pewność, że sposób prowadzenia współpracy przez chińskich partnerów niejednokrotnie Cię zaskoczy. Mimo że rynek chiński zachęca zagranicznych przedsiębiorców swą gigantyczną skalą, wysokim stopniem nowoczesności i ciekawymi możliwościami biznesowymi z tym związanymi, Chiny słusznie uważa się wciąż za trudny rynek z wieloma barierami wejścia. To sprawia, że rozpoczęcie biznesu z Chinami w wielu branżach nadal okazuje się nieosiągalne lub znacznie utrudnione dla firm z zagranicy. Specyfika chińskiej kultury biznesu oraz odmienność zasad rządzących tamtejszą etyką biznesową od reguł powszechnie przyjętych w Europie – to wszystko decyduje o tym, że efektywne prowadzenie polskiego biznesu w Chinach wymaga zaangażowania profesjonalnego wspólnika, najlepiej znajdującego się bezpośrednio w Państwie Środka. Jako Salvane pomagamy zagranicznym firmom w skutecznym wykorzystaniu potencjału drzemiącego w ekspansji na rynek azjatycki.

Jak osiągnąć sukces? Biznes chiński

Rynek chiński z ponad miliardem konsumentów otwartych na zagraniczne produkty i usługi daje szerokie możliwości dla przedsiębiorców z Europy, w tym dla polskich firm. Mimo to rodzimym eksporterom i inwestorom wciąż trudno rozwinąć rentowny biznes w Chinach i przebić się na tamtejszym rynku, utrzymując jednocześnie mocną pozycję w kontaktach z chińskimi partnerami.

Nasza wieloletnia praktyka zawodowa dowodzi jednak, że udana wymiana handlowa z Państwem Środka jest w zasięgu polskich przedsiębiorców, ale wymaga odpowiedniego przygotowania, na czele ze zrozumieniem specyficznej kultury chińskiej i sposobu komunikacji w Chinach. Jedną z przyczyn niepowodzenia wielu inwestycji podejmowanych przez firmy z Polski okazuje się bowiem fakt, że rodzimi przedsiębiorcy, głęboko zakorzenieni w europejskich standardach, często nie rozpoznają specyfiki chińskiego rynku i popełniają rudymentarne błędy wynikające wprost z niezrozumienia kultury biznesowej w Chinach. Aby móc myśleć o współpracy z Państwem Środka, trzeba więc na początku poznać etykietę biznesową Chin i przygotować strategię dedykowaną temu rynkowi.

Etykieta biznesowa – Chiny

Państwo Środka jest odległe dla europejskich firm nie tylko z uwagi na faktyczne położenie na mapie, ale przede wszystkim ze względu na znaczne różnice kulturowe w biznesie. Chiny wraz ze swoją odmienną kulturą, językiem i etykietą biznesową determinują sposób budowania relacji oraz metody pozyskiwania chińskich partnerów. Dostosowanie się do nich jest powinnością każdego zagranicznego przedsiębiorcy chcącego efektywnie prowadzić biznes w Chinach.

Komunikacja w Chinach

Zasady komunikacji w Chinach wykraczają daleko poza używanie WeChata w miejsce tradycyjnego e-maila. Prowadząc polski biznes w Chinach, warto przede wszystkim pamiętać o tym, by mieć własnego tłumacza, nawet gdy strona chińska gwarantuje jego obecność. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że w chińskiej kulturze biznesu tłumacz nie jest stroną neutralną, ale co do zasady wspiera interesy zleceniodawcy. Dodatkowo osoba świetnie znająca język i kulturę chińską może pełnić funkcję doradczą w trakcie spotkania z tamtejszymi partnerami.

Ponadto w Chinach raczej próżno oczekiwać równości w kontaktach biznesowych – nawet gdy współpraca dotyczy chińskiego i polskiego przedsiębiorstwa o porównywalnych zasobach i wielkości. Zagraniczni partnerzy zawsze pozostaną dla Chińczyków osobami z zewnątrz, reprezentującymi w dodatku kraj znacznie mniejszy niż Państwo Środka. W komunikacji w Chinach istotne znaczenie mają także wiek i zajmowane stanowiska – ogólnie przyjętą regułą jest to, że partnerem do rozmowy powinna być osoba zajmująca analogiczną posadę w chińskiej firmie. Planując biznes z Chinami, warto więc mieć świadomość istnienia takich reguł i podejść do niego z pokorą, starając się zbudować własne przewagi biznesowe tam, gdzie to możliwe.

Negocjacje w chińskim biznesie

Kultura chińska odznacza się nieco odmiennym podejściem do negocjacji w biznesie. Chiny to miejsce, gdzie spotkania negocjacyjne prowadzone są często kolegialnie, a wśród ich uczestników znajduje się kilka osób decyzyjnych. W Chinach ważna jest bowiem zbiorowość oraz obowiązująca wewnątrz niej hierarchia. Zagraniczni partnerzy powinni zatem przygotować się na to, że cały proces decyzyjny może być znacznie dłuższy, niż podpowiada im ich dotychczasowe doświadczenie na rynku europejskim. Chińczycy traktują negocjacje jako istotny element budowania relacji, dlatego nie zależy im na uzyskaniu szybkiego konsensusu, ale skupiają się na tym, by lepiej poznać potencjalnego partnera biznesowego.

Warto jednak wiedzieć, że mimo to chińscy inwestorzy należą do trudnych oponentów, zawsze dążących do zabezpieczenia własnych interesów i wyegzekwowania najkorzystniejszych dla siebie warunków. Z tego powodu opłaci się skorzystać ze wsparcia w postaci profesjonalnego pośrednika mającego doświadczenie w prowadzeniu biznesu z Chinami.

Różnice kulturowe w biznesie – Chiny

Biznes chiński jest specyficzny także dlatego, że czynniki kulturowe odgrywają w nim tak ważną rolę, że ich niezrozumienie może zniweczyć nawet długo planowane przedsięwzięcie biznesowe. Różnice między polską a chińską kulturą biznesu nie będą stanowiły większego problemu jedynie wówczas, gdy oferowane produkty lub usługi są bezkonkurencyjne i cieszą się dużym popytem wśród tamtejszych konsumentów. Jeśli firma nie posiada jednak istotnej przewagi konkurencyjnej, różnice kulturowe mogą już okazać się pewną przeszkodą.

Polski biznes w Chinach

Wejście na rynek chiński jest dużym wyzwaniem dla rodzimych firm wymagającym opracowania wieloetapowej strategii. Polscy przedsiębiorcy muszą przygotować się na to, że

Chińczycy na pewno będą chcieli lepiej poznać firmę i nabrać zaufania do jej reprezentantów, a sama relacja biznesowa będzie tworzyła się dłużej – szczególnie jeśli kontakt został zainicjowany np. na targach, a nie w wyniku polecenia.

Biznes z Chinami – opłacalne partnerstwo z Salvane

Aby zacząć biznes w Chinach, trzeba uprzednio poznać kluczowych graczy na rynku chińskim oraz wnikliwie przeanalizować modele relacji między poszczególnymi importerami, dystrybutorami, a także hurtowniami i punktami detalicznymi. Trudności mogą przysporzyć również odmienne standardy jakościowe w Chinach czy oczekiwania ze strony tamtejszych konsumentów, które także mogą europejskich przedsiębiorców zaskoczyć. Należy przy tym pamiętać, że gigantyczna skala rynku chińskiego nie jest gwarancją skutecznej sprzedaży marki do Azji. Właśnie dlatego warto skorzystać z profesjonalnej opieki doświadczonego pośrednika z Salvane, działającego na miejscu w Chinach.